Aanvraag sponsoring 2022-2023

Loket sponsor aanvragen is geopend per 1 oktober 2022 en sluit op 10 februari 2023!

Beste aanvrager,

Ronde Tafel Katwijk Noordwijk stimuleert maatschappelijke initiatieven. We zijn immers van mening dat het nemen van sociale verantwoordelijkheid een taak is die voor iedereen is weggelegd.

Jaarlijks krijgen wij nogal wat verzoeken om activiteiten of ondersteuningen te sponsoren. Omdat het geld lokaal wordt opgehaald staat ‘lokale betrokkenheid’ dan ook centraal. Het gaat dan om initiatieven uit onze regio met een breed maatschappelijk draagvlak. Goede doelen die concrete plannen hebben in onze regio prefereren dan ook de voorkeur op anderen.

Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een aantal gegevens nodig. Hiervoor vragen wij u onderstaand formulier volledig in te vullen. Hierna nemen wij contact met u op.

Om van de sponsoring een succes te maken, hebben wij ook enige tijd nodig. Doe uw sponsoraanvraag dus ruim op tijd! Dit geeft ons de gelegenheid uw sponsoraanvraag te beoordelen en (bij het besluit tot sponsoring) tot een goede uitvoering te brengen.

Wij streven ernaar om binnen 4 weken na het indienen van uw aanvraag een reactie te geven op uw sponsoraanvraag.

    JaNee